முறை தடவினால் முதுகு முழங்கால்வலி மூட்டுவலி எல்லாம் தெரிந்து குணமாகி 90 வயது முதியவர் கூட ஓடுவார்,
நம்முடைய தளத்தில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலோ அல்லது எதையாவது சேர்க்க வேண்டும் என்றாலும் தாராள மாக நீங்கள் கூறலாம் உங்களுக்காக எந்த ஒரு விளம்பர தொல்லை இல் லா மலும் இலகுவாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தளம் தா ன் இது உங்களுடைய ஆதரவை முழுமையாக தாருங்கள்

நம்முடைய தளத்தில் போ ட ப்படுகின்ற செய்திகள் உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் முகநூல் பக்கத்தில் மற்றவ ர்க ளுக்கும் பகிருங்கள் அது எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் கடைசி வரை உங் களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் வாழ்க த மிழ் வளர்க.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares