நாம கையில் இருக்க கூடிய நல்ல விஷயங்களை விட்டு விடுவோம். நம்மிடம் இல்லாத அல்லது வெளிமாநில அல்லது வெளிநாட்டுக்காரர் பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவோம்.தமிழர்கள் நம்மிடம் இல்லாத கலா ச்சாரமா, மரு த்துவமா, உணவு முறை யா. என்ன தான் நம்மிடம் இல்லை. இந்த பூ அதிக நேரம் நின்று வேலை செய்யும்…. பெண்கள் போதும் போதும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு…!!

நம்மிடம் இல்லாத மூலிகையா, எல்லா விதமான நோய்க்கும் நம்மிடம் தீர்வு இருக்கிறது என்றே சொ ல்ல லாம்.இதில் சிக்கலான விஷயம் என்னவென்றால் நம் முன்னோர்கள் எழுதி வை த்தி ருந்த பல புத்தகங்கள் தற்போது இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.அப்ப டி அனைத்திற்கும் எளிய தீர்வினை கொண்டிருந்தோம்,தற்போ.து. ஒரு சில. நபர்கள் .சித்த ம.ருத்து.வ குறி.ப்பு.களை மக்களுக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த பூ அதிக நேரம் நின்று வேலை செய்யும்…. பெண்கள் போதும் போதும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு…!! பயன்படுத்த இந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் சந்தேகங்களுக்கு அந்த சேனல் ஓனரிடமோ அல்லது அருகிலுள்ள சித்த மருத்துவரிடமோ கேட்டு பின்பு பயன்பெறுமாறு வலியுறுத்துகிறோம். நன்றி..

வீடியோ..

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares