ஆண்களையும், பெண்களையும் பாதிக்கும் பெரும் பிரச்சனை இளம் வயதில் முடி நரைப்பது. வளர்ந்து வரும் ஒழுங்கற்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் பல காரணங்களால் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. அதனாலேயே அவர்களின் தலை முடியும் வேகமாக நரைத்து விடுகிறது.

இதனை தடுப்பதுக்கு செயற்கை முறையிலான கலர் சாயங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி எமது முடி அழகினை நாமே கெடுத்துக் கொள்கின்றோம். இதற்கு வீட்டிலேயே இயற்கையாகவே சிறந்த முறையை கையாளுவோம்.

இப்போதெல்லாம், இளம் வயதிலேயே பலருக்கு நரைமுடி வந்து விடுகிறது.இதற்கு சுற்றுச்சூழல், உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், மனஅழுத்தம், பரம்பரை போன்றவை முக்கிய காரணங்களாக இருந்தாலும், முடியை சரியாக பராமரிக்காததும் ஒரு காரணமாக கருதப்படுகிறது.

மேலும் பலரும் நரை முடி மறைய (White Hair Solution) பல்வேறு ஹேர் டைகளை வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் அதனால் வெள்ளை முடி தற்காலிகமாக மறையுமே தவிர, நிரந்தரமாக மறையாது.

அதுமட்டுமின்றி, வெள்ளை முடி கருப்பாக (White Hair Solution) கண்ட கண்ட பொருட்களை வாங்கி தடவுவதால், பல்வேறு அலர்ஜிகளும் ஏற்படுகின்றன. இதனால் முடியும் அதன் தன்மையை இழந்துவிடுகிறது.

எனவே இவற்றை யெல்லாம் தவிர்க்க, இயற்கை முறையில் நரை முடி கருப்பாக மாற என்ன செய்ய லாம் என்பதை பற்றி அறிவோம் வாருங்கள்.உங்களுக்கு செய்முறை இலகு வாக விளங் கி க் கொ ள்ள வே ண்டும் என்பதற்காக வீடியோ பிரதியை இணைத்துள்ளோம்..!!!

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares