நடிகர் விஜயகுமார் மகள் வனிதா விஜயகுமார். இவர் கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டு ஆகாஷ் என்பவரை திருமணம் மு டி த் தா ர். இந்து வருடங்கள் ஒன்றாக கு டு ம் ப ம் நடத்திவிட்டு கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு இருவருக்கும் ம ன ஸ் தா ப ம் காரணமாக வி வா க ர த் து வாங்கி பி ரி ந் த ன ர்.

இதனை தொடர்ந்து 2007 ஆம் ஆண்டு ராஜன் ஆனந்த் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார் வனிதா. இவருடன் மூன்று வருடம் வாழ்ந்த பின் 2010 ஆம் ஆண்டு வி வா க ர த் து பெற்றுக்கொண்டு பி ரி ந் து விட்டார். அடுத்ததாக மூன்றாவது திருமணமாக 2020 ஆம் ஆண்டு பீட்டர் பால் என்பவரை மு டி த் தா ர்.

அவருடைய நடவடிக்கைகள் ச ரி யி ல் லா த காரணத்தினால் அவரை விட்டு வி ல கி சென்றார் வனிதா. இந்நிலையில் சமூக வலைதள பக்கங்களில் ஆ க் ட் டி வா க இருந்து வரும் வனிதா விஜயகுமார் சமீபத்தில் இரவு பா ர் ட் டி யி ல் கலந்து கொண்ட புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருந்தார்.

இதில் ரோ போ சங்கருடன் நெ ரு க் க மா க ஆ ட் ட ம் போ டு ம் புகைப்படத்தை பார்த்த நெ ட் டி செ ன் க ள். கடைசில அந்த கா மெ டி நடிகரையும் விட்டுவைக்காலையா..? என க மெ ண் டி ல் வி ளா சி த ள் ளி வருகிறார்கள். பா ர் ட் டி யி ல் மேலும் பல ஆண் நபர்களும் கலந்து கொண்டிருந்ததாக தகவல் தெரிகிறது.

Copyright viduppu.com

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares