பெண்கள் தெளிவான முகத்தையே விரும்புவார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இரண்டுக்கும் வெப்பம், காற்று மாசு ஆகியவற்றால் முகத்தில் பரு, கரும்புள்ளிகள் இடம்பெறுகிறது. சரி வாங்க காபி குடிப்பதால் என்ன சரும பிரச்சனைகள் உண்டாகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

காபினால் முகம் பாதிக்கப்படுமா? ?ஆகியு அனைவரின் மனதில் குழப்பம் இரண்டுக்கும். ஆமாங்க அதிக அளவில் காபி குடித்தால் முகத்தில் பருக்கள் வரும். பெரும்பாலும் ஹார்மோன் சமநிலையில் இல்லையென்றால் முகப்பரு உண்டாகும். இதனை சரி செய்ய அதிக அளவில் காய்கறிகள், பழங்கள் உண்டாகவேண்டும்.

அப்பொழுது தான் தெளிவான சருமம் கிடைக்கும். தினமும் குடிக்கும் காபியின் அளவை குறைத்து கொள்ளுங்கள். காபியில் உள்ள வேதி பொருள்கள் மன அழுத்தம் ஏற்படுகின்ற ஹார்மோனை அதிகமாக தூண்தொலைக்காட்சிடுவதால் சருமத்தில் முகப்பரு உண்டாகிறது. தோல்கள் ஆரோக்கியமாக இரண்டுக்க வேண்டும் ஆகியால் அதிக அளவில் தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும்.

காபியை அதிகமாக குடித்தால் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்போம். இதனால் உடம்பில் உள்ள முழு தண்ணீரும் வெளியேறிவிடும். இதனால் முகப்பரு உண்டாகிறது. எனவே காபி தான் ஆகியு அலட்சியமாய் இல்லாமல் பிடித்த காபியை அளவோடு பருகுங்கள்…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares