ந டிகை நீலிமா ராணி தமிழில் தே வ ர் மகன் படத்தின் மூலம் கு ழ ந் தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். பின்னர் சீரியலுக்குள் நு ழை ந் த நீலிமா ராணி அதிக சீரியல்களில் வி ல் லி யா க வே நடித்து சீரியல் ரசிகர்களை வி ல் ல த் த ன மா ன நடிப்பினால் மி ர ட் டி யே க வ ர் ந் து விட்டார்.

நான் ம கா ன் அ ல் ல, கு ற் ற ம் 23, பண்ணையாரும் பத்மினியும் போன்ற படங்களிலும் நடித்துள்ளார் நீலிமா ராணி. தற்போது சீரியல் நடிப்பதை குறைத்துவிட்டு சீரியல் தயாரிப்பதை இலக்காக நினைத்து தயாரிப்பில் க ள மி ற ங் கி விட்டார் நீலிமா.

இந்நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன் இரெண்டாவது கு ழ ந் தை யை பெற்றெடுத்தார் நீலிமா ராணி. நீலிமாவுக்கும் அவரது கணவருக்கும் வயது வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கிறது என பல வி ம ர் ச  ன ங் க ள் வந்தாலும் அதெல்லாம் பொ ரு ட் ப டு த் தா ம ல் மீ டி யா துறையில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் நீலிமா.

இந்நிலையில் தனது எடுப்பான மு ன் ன ழ கு ஆ டை க் கு ள் அ ட ங் கா ம ல் இருக்கும் சில க வ ர் ச் சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் நீலிமா. இதனை பார்த்த இளசுகள்  “நை ட் ஃபு ல் லா பாத்துட்டே இருக்கலாம் போல…!  என க மெ ண் டி ல் வ ர் ணி த் து வருகிறார்கள்.

Copyright tamizhakam.com 

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares