சீரியல் ந டிகையாக இருந்த பவானி ரெ ட் டி பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானார். பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியின் போது பவானியும் நடன மா ஸ் ட ர் ஆகா இருந்த அமீர் என்பவரும் சந்தித்து கொண்டனர். பி க் பா ஸ் வீட்டிலேயே ப டு க் கை ய றை மு த் த ம் வரை சென்றது இருவரது நெ ரு க் க ம்.

இருப்பினும் பவானி ரெ ட் டி அ மீ ரி ன் காதலுக்கு செவி சா ய் க் க வி ல் லை. பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னர் இருவரும் அடிக்கடி நெ ரு க் க மா க இருக்கும் புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் ப கி ர் ந் து வந்தனர். லி வி ங் டு கெ த ர் வாழ்க்கை போல வாழ்ந்து வருவதாக சில நெ ட் டி செ ன் க ள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர்.

தற்போது பி பி ஜோ டி க ள் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களாக க ள மி ற ங் கி யு ள் ளா ர் க ள். தொடர்ந்து வாராவாரம் புதுப்புது சுற்றுகளில் இருவரும் அ ச த் தி வருகிறார்கள். இந்த வாரத்தில் ஆ ஹா கல்யாணம் சுற்று நடந்துள்ளது. இந்த சுற்றில் பவானிக்கு அமீர் தா லி க ட் டி யு ள் ளா ர்.

அப்படியிருக்கையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தயாரான போது கே ர வ னு க் கு ள் அமீர் பவானி இருவரும் திருமண கோ ல த் தி ல் நெ ரு க் க மா க நின்று எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Copyright viduppu.com 

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares