ந டிகை லாஸ்லியா இவர் இ ல ங் கை யி ல் செய்தி தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணியாற்றி பின்னர் சினிமா வாய்ப்பு தே டி சென்னை வந்தடைந்தார். இங்கு வந்ததும் சினிமா வாய்ப்புக்கு பதில் பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடடைதது.

அதுவரை அவரின் கவனத்தையும் ஈ ர் த் த லாஸ்லியா பின் கவினுடன் காதல் ச ர் ச் சை யி ல் சி க் கி னா ர். நிகழ்ச்சியில் அப்பா அம்மா வந்து க ண் டி த் து ம் கவினை க ழ ட் டி விட்டார். பின்னர் நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னும் அவரை க ண் டு கொள்ளவில்லை.

பின்னர் அவரது அப்பா ம ர ண ம் லாஸ்லியாவை அ தி ர் ச் சி க் கு ள் ளா க் கி ய து. சில காலம் வீட்டிலே இருந்து அதிலிருந்து மீண்டு வந்த லாசலியா கிடைத்த வாய்ப்பினை வீ ணா க் கா ம ல் ப் ரெ ண் ட் ஷி ப்,  கூ கு ள் கு ட் ட ப் பா  போன்ற படங்களில் நடித்து வநதார்.

உடல் எடையை வெகுவாக குறைத்து கி ளா ம ர் பக்கம் சென்ற லாஸ்லியா இளம் ரசிகர்கள் சொ க் கு ம் வண்ணம் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார். அந்த வகையில் மொ ட் டை மாடியில் இ று க் க மா ன உடையணிந்து ரசிகர்கள் வா ய் பி ள க் கு ம் ப டி புகைப்படங்களை பதிவிட்டுள்ளார்.

அதனை பார்த்தஇளசுகள் “அந்த இ டு ப் பு ம டி ப் பு நம்மள எங்கயோ கூ ட் டி போகுது…! என க மெ ண் டி ல் பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

Copyright viduppu.com

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares