சி னிமா உலகில் 80 மட்டும் 90 காலகட் டத்தில் பல நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்த வர்கள் இன்று வாய் ப்பு கிடை க்காமல் ஒரு சிலர் சினிமாவில் இருந்து விலகி சின்ன த்திரை பக்கம் சென்று உள்ளார்கள். ஒரு சிலர் அம்மா மற்றும் அக்கா கதாபாத் திரத்தில் நடித்துக் கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் ஒரு காலக ட்டத்தில் தனக்கென ஒரு அங்கீ காரத்தை ஏற்படுத்தி பிரபல நடிகையாக திகழ் ந்து வந்தவர் தான் நடிகை பானுப்பிரியா என்பவர்.

இவரைப் பற்றியான சில தகவல் சமீபத்தில் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த, 1990களில் ரஜினி, விஜயகாந்த், கார்த்திக், கமல் போன்ற நடைகளுடன் இணைந்து நடித்து ள்ளார். இவர் சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட திரைப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் தன்னுடைய 17 வ யதில் சி னிமாவுக்கு நடிக்க வந்து ள்ளார்.

அந்த வகையில் 1983 ஆம் ஆண்டு பொதுமு றையாக த மிழ் திரைப்படம் மெல்ல பேசு ங்கள் என்ற படத்தின் மூ லம் நடித்த அதன் பிறகு சி னிமாவில் அறிமுக மானார். மேலும், தன்னுடைய கண்க ளால் புரட்சிகளை வெளிப்ப டுத்தும் சிறந்த நடிகை ஆவார். இந்த வகையில் 1998 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் கலிபோ ர்னியா மாநகர த்தை சேர்ந்த என்பவரை

கா தலி த்து திரும ணம் செய்து கொண்டு ள்ளார். இவருக்கு தற்பொழுது பெ ண் கு ழந்தை இருக்கி ன்றது. மேலும், கணவ ருடன் க ருத் து வேறுபாடு கார ணமாக 2005 ஆம் ஆண்டு கணவரே விவ ரத் தை செய்து உங்களுடன் சென்னையில் வசி த்து வருகி ன்றார். இப்படி விஜயகாந்த் உடன் சேர் ந்து நடித்த நடிகை பானுப்பிரியா

அவரை வைத்து ஒரு திரைப்ப டத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்று ஆசை ப்பட்டு கோடி கண க்கில் ப ணம் போட்டு தயாரித்து ள்ளார். அந்தப் படம் சில காரண ங்களால் வெளி யாகமலி இருந்தது. இதனால், நடிகை பானுப்பிரியா பெரும் ந ஷ்ட த்தை சந்தி த்து தன்னுடைய சொ த்துக்க ளை இ ழந்து உள்ளதாக சைவத்தில் தகவல்கள் வெளி யாகி உள்ளது…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares