திருமணம் ஆனவர்கள் குழந்தை பெற நினைக்கும் த ம்ப திக ள் உ டலு றவுக் கொள் ள வேண்டிய அந்த 8 நாட்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். எல்லா பெண்களுக்கும் இது பொருந்தாது. சில பேர் 28 நாட்கள் மா தவிடா ய் காலம் சில பேர்க்கு 32 நாட்கள் கூட ஆகலாம்.

இது 28 நாட்கள் மா தவி டாய் காலம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும். மேலும் இது குறித்து முழுமையாக தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க..

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares