பெரும்பாலான பிரபலங்கள் மாடலிங் முடித்துவிட்டு விளம்பர படங்களில் நடித்து வருவார்கள். ஆனால் அதில் பலர் நடிகைகளாகவே இருப்பார்கள். ஒருசிலர் மட்டும் சினிமாவில் நடிக்காமல் விளம்பரங்களில் மட்டும் நடித்து வருபார்கள். அப்படி விளம்பரங்களில் நடிக்கும் பிரபலங்கள் நிஜ வாழ்க்கை பார்க்கும் போது அவர்தானே இவர் என்று கே ள்விகளும் எ ழும்.

அந்தவகையில் ஹமாம் சோ ப்பின் வி ளம்பரங்களில் நடித்து அடிக்கடி பா ர்க்கும் முகமாக திகழ்ந்து வருபவர் நடிகை மேஹா ராஜ். விளம்பரத்தில் அம்மாவாக நடித்து பார்வையாளர்களை ஈர்த்து வருகிறார். தற்போது அம்மாவாக நடித்திருக்கும் மேகா ராஜ் பு.கை.பிடித்து த.ள்ளும் பு கைப்பட ங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிரது.

சமுகவலைத்தளங்களில் பார்க்கும் ரசிகர்கள் ஹா மாம் சோப் அ ம்மாவா இது? என ஷா க்காகி யும் வருகிறார்கள். இவர் உண்மையில் யார் என்று தற்போது ஆ ராய்ந்து வந் நிலையி ல், 2000ஆம் ஆண்டின் மிஸ் இந்தியா போ ட்டியில் பைன லிஸ்ட் டாக இ ருந்தவர் என்றும், மும்பை ஜெட் ஏ ர்வேஸின் கே பின் க்ரூவில் ப ணியாற்றியும் வ ந்துள்ளார்.

மேலும், ஜெயம் கொண்டான். வி னய், விவேக், பாவனா, சரண்யா மோகன் போன்ற பலர் ந டித்திரு ந்தனர். இந்த ப டத்தில் வரும் ந ண்பர்களின் ம னைவிகள் ஒ ருவராக ந டித்திருப்பா ர் மே கா ராஜ்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares