தற்போது சினிமா நடிகைகள் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் உடற்பயிற்சி செய்யும் சா க் கி ல் க வ ர் ச் சி யா ன போ ஸ் கொடுத்து ரசிகர்களை சு ண் டி இ ழு க் கு ம் யுக்தியை கையாண்டு வருகிறார்கள். அந்த டெ க் னீ க் கை தற்போது சீரியல் ந டிகைகளும் கையாண்டு வருகிறார்கள்.

சீரியல் ந டிகை நிவிஷா எடுப்பான முன்னழகும் வாளிப்பான தோற்றத்துக்கும் சொந்தக்காரியான இவர் எப்போதுமே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இறுக்கமான உடைகளை அணிந்து அ ப் ப ட் ட மா க அங்கங்களை காட்டி இளசுகளை சு ண் டி இ ழு த் து வருகிறார்.

அந்த வகையில் தற்போது இவர் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் இறுக்கமான உடையில் மு ன் ன ழ கு, பி ன் ன ழ கு என மொத்த அ ங் க ங் க ளை யு ம் அம்சமாக காட்டி சில புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனை பார்த்த இளசுகள்  “CLOSE பண்ணாலும் OPEN-ஆ தெரியுது..” என க மெ ண் டு க ளி ல் தங்களது கருத்துக்களை க ண் ணா பி ன் னா வெ ன வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

Copyright tamizhakam.com

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares