உங்கள் உதட்டிற்கு மேலே உள்ள முடி அடிக்கடி உங்களை சங்கட படுத்துகிறதா? நீங்கள் பல்வேறு பொருட்களை முயற்சி செய்து பார்த்தும் ஒரு பயனும் இல்லையா? உதட்டிற்கு மேல் உள்ள முடியானது பெண்களுக்கு உள்ள ஒரு பொதுவான பிரச்சனை என்றாலும், அதை எப்படி நீக்குவது என்பதற்கான தொகுப்பு இல்லை.எனவே, எப்படி நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் மேல் உதட்டில் உள்ள முடியில் இருந்து விலகி இருப்பது? உங்களுக்கு இந்த முடியினை நீக்க கடையில் விற்கும் அதிக விலை மதிப்பு மிக்க பொருட்களை தவிர்த்து வேறு எதாவது உள்ளாதா?

சரி, இதற்கென்று உதவ கூடிய சில வீட்டு வைத்திய குறிப்புகள் உள்ளன. அவை என்னவென்று உங்களுக்கு தெரிந்தால் நீங்களே ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள், மேலும் இவற்றை பயன்படுத்தி எப்படி உங்கள் மேல் உதட்டில் உள்ள முடியினிஅ நீக்குவது என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம்? எனவே நீங்கள் கீழே உள்ளதை படிக்கவும்!

பெண்களிக்கு ஏற்படும் தேவையற்ற முடி வளர்ச்சி பற்றி – ஒரு விரிவுரை:பெண்களுக்கு இருக்கும் அளவுக்கு மீறிய முடி வளர்ச்சி அல்லது தேவையற்ற முடி வளர்ச்சிக்கான காரணங்கள் பல உள்ளது, அவை ஒருவேளை ஹார்மோன் சார்ந்ததாகவோ அல்லது மரபணு சார்ந்ததாகவோ, அல்லது இரண்டும் சேர்ந்த கலவையின் காரணாமக கூட இருக்கலாம்.

பொதுவாக அனைத்து பெண்களில் சுமார் 5-10% பெண்களுக்கு அளவுக்கு மீறிய முடி வளர்ச்சி என்பது இருக்கிறது. இதை சரிசெய்யும் உறுதியான காரணங்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை, இதற்கான ஆராய்ச்சி இன்னும் நடந்து வருகிறது பின்வரும் உங்கள் மேல் உதட்டில் உள்ள‌ முடிகளை நீக்க உதவும் வீட்டு வைத்திய குறிப்புகள் சில

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares