சின்னத்திரை ந டிகை மகாலட்சுமி தயாரிப்பாளர் ரவீந்தரை கடந்த மாதம் தி டீ ரெ ன திருமணம் செய்துகொண்டார். திருப்பதியில் நடந்த இந்த திருமணத்தின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி தற்போது வரை இணையத்தில் வி ம ர் சி க் க ப் ப ட் டு வருகிறது.

அந்த வி ம ர் ச ங் க ளை காதில் போ ட் டு கொள்ளாமல் கு ல தெ ய் வ கோவிலுக்கு தனிவிமான பயணம், ம கா ப லி பு ர ம் ஹ னி மூ ன் என வாழ்க்கயை சந்தோசமாக கழித்து வருகிறார்கள் தம்பதியினர். மேலும் வி ஜ ய் டி வி யி ல் வந்தால் மகாலட்சுமியே என்ற நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டனர்.

அது போதாதென்று ரவீந்தர் பி க்  பா ஸ் சீ ச ன் 6 ல் கலந்து கொள்ளப்போவதாக செய்திகள் ப ர வி வருகிறது. அப்படியிருக்கையில் இருவரும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எடுத்த புகைப்படங்களை இணையத்தில் ப கி ர் ந் து வருகிறார்கள். தற்போது மகாலட்சுமி தன் கணவர் ரவீந்தருக்கு கன்னத்தில் இ று க் க மா க மு த் த ம் கொடுத்த புகைப்படத்தினை பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனை பார்த்த நெ ட் டி செ ன் க ள் இப்படியெல்லாம் ரொ மா ன் ஸ் பண்ணுனா இ ன் ஸ் ட் டா வே தாங்காது என கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares