கோ லி வு ட் சினிமாவில் பல ந டிகைகள் நடிக்க த ய ங் கு ம் ரோ ல் க ளி ல் கூட தை ரி ய மா க நடிக்க கூடிய ந டிகையாக இருந்து வருகிறார் ந டிகை அமலா பால். ரசிகர்கள் மத்தியில் பல வி ம ர் ச ங் க ளு க் கு ஆ ளா னா லு ம் தொடர்ந்து அது போன்ற ரோ ல் க ளி ல் நடிப்பதை கை வி ட வி ல் லை அமலாபால்.

ஒரு காலத்தில் டா ப் ந டி கை யா க இருந்த போதே இயக்குனர் விஜயை காதலித்து திருமணம் முடித்தார் அமலாபால். ஓரிரு வருடங்களில் க ரு த் து வே று பா டு காரணமாக வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் த ன ர் இருவரும். வி வா க ர த் து க் கு பின் முழு நேரமாக சினிமாவில் கவனம் செலுத்தி வரும் அமலா பால் தொடர்ந்து ச ர் ச் சை யா ன கதாபத்திரங்களில் நடித்து வந்தார்.

இருந்தாலும் முன்பு போல இவரால் சினிமாவில் ஜொ லி க் க முடியவில்லை. இப்படியே போனால் ச ரி ப் ப ட் டு வராது என்பதை உணர்ந்த அமலா பால் . அ ரை கு றை உடைகளில் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வாய்ப்புக்கு வ ழி தே டி வந்தார்.

இந்நிலையில் வாய்ப்புகள் முற்றிலுமாக இல்லாத நிலையில் சமந்தாவின் மு ன் னா ள் மா ம னா ரு ட ன் ஒரு படத்தில் நடிக்க க மி ட் டா கி யு ள் ளா ரா ம்.முதலில் காஜல் அகர்வால் நடிக்கவிருந்த நிலையில் அவர் வி ல க வே இவருக்கு வாய்க்கு கிடைத்தது. மேலும் இந்த படத்தில் ஒரு மு த் த க் கா ட் சி  சீ னி ல் நடிக்க பேசியதை விட அதிக ச ம் ப ள ம் கேட்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares