சின்னத்திரை ந டிகை மகாலட்சுமி தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் இருவரும் தி டீ ரெ ன கடந்த மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டது அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களுக்கும் அ தி ர் ச் சி யை கொடுத்தது. ஃ பே ட் மே ன் எனப்படும் ரவீந்தர் ஒ ல் லி யா க இருக்கும் மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்தது ஷா க் கை கொடுத்தது.

இந்த திருமணம் குறித்து பலரும் பல்வேறு வி ம ர் ச ன ங் க ளை சமூக வலைத்தளங்களில் வைத்திருந்தாலும் அது குறித்து க வ லை கொள்ளாமல் வி ம ர் ச ன த் தை தூ க் கி போட்டு திருமணத்துக்காக விளக்கத்தை அளித்து வந்தனர். திருமணம் முடிந்து ம கா ப  லி பு ர ம் ஹ னி மூ ன் கொண்டாடினார்கள்.

மேலும் கு ல தெ ய் வ கோ வி லு க் கு விமானத்தில் ப ற ந் து  சென்று வந்தனர். இந்நிலையில் இருவரும் பி க் பா ஸ் 6ஆவது சீ ச னி ல் கலந்து கொள்ள போகிறார்கள் என தகவல்கள் சமூக வலைதள பக்கங்களில் ப ர வி ய து. பின்னர் அது உ று தி ய ற் ற தகவல் எனவும் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து இருவரும் வந்தால் மகாலட்சுமியே என்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இதற்காக ரவீந்தர் உடலை கு றை க் க க டி ன மா க உ ட ற் ப யி ற் சி செய்து வருகிறாராம் அதற்காக காலையிலே மகாலட்சுமி  அவரை எ ழு ப் பி விடுகிறாராம். இதனால் தூ க் க த் தை இ ழ ந் து ள் ளா ர் ரவீந்தர்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares