ந டிகை  திவ்யா ஸ்ரீ த ர் இவர் க ன் ன ட சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானவர். பின்னர் தமிழில் கே ள டி க ண் ம ணி எனும் சீரியலில் நடிக்க ஆரம்பித்து ம க ரா சி, செ வ் வ ந் தி  போன்ற சீரியல்களில் நடித்து கொண்டிருக்கிறார் திவ்யா ஸ்ரீ த ர்.

இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி 5 வயது கு ழ ந் தை இருக்கும் நிலையில் கணவரை விட்டு பி ரி ந் து வாழ்ந்து வந்தார். பின்னர் சீரியல் நடிகர் ஆர்னவ் என்பவருடன் ந ட் பா க ப ழ க ஆரம்பித்து காதலாக மா றி ய து. அவரை காதலித்து வந்த திவ்யா ர க சி ய மா க திருமணமும் செய்து கொண்டார்.

இது குறித்து திவ்யா கூறுகையில் இருவருக்குள்ளும் காதல் நெ ரு க் க ம் 5 வருடத்தை தா ண் டி யு ள் ள நிலையில், பாரம்பரிய மு றை ப் ப டி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறியிருந்தார். மேலும் எங்களுடைய கு ழ ந் த யை விரைவில் எதிர்ப்பார்க்கிறோம் என பதிவிட்டிருந்தார் திவ்யா.

இதனை அறிந்த நெ ட் டி செ ன் க ள் ஏற்கனவே 5 வயதில் கு ழ ந் தை இருக்கும் நிலையில் ர க சி ய திருமணத்தில் ரெண்டாவது கு ழ ந் தை வே ற யா என பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares