சா ட் டை படத்தில் ப ள் ளி மா ண வி யா க நடித்த ந டிகையை எ த் த னை பேருக்கு நினைவிருக்கிறது. இவரது பெயர் மஹிமா ந ம் பி யா ர். இவர் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானது கா ரி ய ஸ் த ன் எனும் திரைப்படத்தில் துணை கதாபாத்திரத்தில் தான்.

தமிழில் அறிமுகமான முதல் படமான சா ட் டை படத்திலே பலரது பாராட்டையும் பெற்றார். பின்னர் கு ற் ற ம் 23, இ ர வு க் கு ஆயிரம் கண்கள், பு ரி யா த பு தி ர், கொ டி வீ ர ன், மொ ச க் கு ட் டி, எ ன் ன மோ நடக்குது போன்ற படங்களில் நடித்திருந்தார்.

இவர் கடைசியா தமிழில் நடித்த படம் அ சு ர கு ரு அந்த படத்தில் விக்ரம் பிரபு கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். இவர் தமிழ் சினிமா மட்டுமல்லாமல் பல மொழிகளிலும் படங்களில் நடித்து தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை த க் க வைத்துள்ளார்.

பல ந டிகைகள் சினிமாவில் ஒரு மா தி ரி யு ம் நி ஜ த் தி ல் வேறு மா றி யு ம் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் மஹிமா நம்பியார் தற்போது ஆ ள் அ டை யா ள மே தெரியதளவுக்கு ப ள ப ள வெ ன ஹா லி வு ட் ந டிகை ரே ஞ் சு க் கு மாறியுள்ளார்.  இதனை பார்த்த ரசிகர்கள் சா ட் டை படத்தில் ஸ் கூ ல் பொ ண் ணா நடிச்ச ந டிகையா இது என வா யை பி ள ந் து விட்டனர்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares