90 களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குனராகவும், நடிகராகவும் இருந்தவர் இயக்குனர் கே. பாக்யராஜ், இவர் இய்குனர், நடிகர், வ ச ன க ர் த் தா, திரைக்கதையாசிரியர், தயாரிப்பாளர் என ப ன் மு க திறமையை கொண்ட ஒருவராக இருந்தது வருகிறார்.

இவர் இயக்கிய முதல் படம் சு வ ரி ல் லா த சி த் தி ர ங் க ள், மேலும் இவர் தயாரித்த முதல் படம் ஒரு கை ஓசை. 1976 ஆம் ஆண்டு வெளியான ம ன் ம த லீ லை  படத்தின் மூலம் அறிமுகமான நடிகை ப் ர வீ னா வை இயக்குனர் பாக்யராஜ் 1981 ஆம் ஆண்டு திருமணம் முடித்தார்.

ஆனால் உடல் நல கு றை வி னா ல்  து ர தி ஷ் ட வ ச மா க 1983 ஆம் ஆண்டு ப் ர வீ னா இ ற ந் து விட்டார். பின்னர் 1984 ஆம் ஆண்டு ந டிகை பூர்ணிமாவை இரெண்டாவதாக திருமணமா மு டி த் தா ர் பாக்யராஜ். இந்த தம்பதிக்கு பிறந்தவர்கள் தான் சாந்தனு, மற்றும் சரண்யா.

மனைவி இ ற ந் த ஒரே வருடத்தில் இரெண்டாம் திருமணம் செய்து இரு கு ழ ந் தை க ளை பெற்றுடுத்துள்ளார் பாக்யராஜ். அவரது முதல் ம னை வி ப் ர வீ னா வி ன்  இணையத்தில் வை ர லா கி வருகிறது.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares