தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில வருடங்களாகவே கு ழ ந் தை க ட  த் த ல், பண மோ ச டி உள்ளிட்ட பல கு ற் ற ச் செயல்களில் சி க் கி அதிலிருந்து த ப் பி ப் ப த ற் கா க கை லா சா எனும் தீ வி னை உருவாக்கி ப து ங் கி இருப்பவர் நித்தியானந்தா.

சமீப காலமாக அவருக்கு உடல்நிலை ச ரி யி ல் லா ம ல் அ வ தி ப் ப ட் டு வருவதாக செய்திகள் இணையத்தில் வெளிவந்த வண்ணமாகவே இருந்து வந்தது. நித்தியுடன் இருந்து அவரை பராமரித்து வருபவர் ந டிகை ரஞ்சிதா என்ற தகவலும் வெளிவந்ததுள்ளது.

இந்நிலையில் 43 வயதாகியும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்து வரும் ந டிகை கௌசல்யாவும் நித்தியின் தீ வி ர ப க் தை யா க மாறியுள்ளார். கடந்த சிலவருடங்களாக மு து கு வ லி பி ர ச் ச னை யா ல் அவதிப்பட்டு வந்திருந்தாராம் கௌசல்யா. உடனே கை லா ஷா சென்று நித்தியை சந்தித்துள்ளாராம்.

இதுதான் இத்தனை வயசாகியும் கௌசல்யா திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணமாம். இந்நிலையில் இரு பெண் குழந்தையை த த் தெ டு த் து வளர்த்து வருகிறாராம் கௌசல்யா.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares