தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில நடிகர்கள், ந டிகைகள் மட்டும் எப்போதுமே ச ர் ச் சை யி ல் சி க் கு வ தை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். ஒரு சில மூ த் த நடிகர்களும் இதற்கு வி ள க் கி ல் லா ம ல் ஆரம்ப காலங்களில் பல்வேறு ச ர் ச் சை க ளி ல் சி க் கி இருக்கிறார்கள்.

அப்படி ந டிகைகளுடன் ஆரம்ப காலம் தொ ட் டு தற்போது வரை கி சு கி சு க் க ளி ல் பேசப்பட்டு வரும் மூ த் த நடிகர் கமலஹாசன். இவர் வா ன வி ல்  மூலம் தமிழில் அறிமுகமாகி முன்னணி ந டிகையாக திகழ்ந்த ந டிகை அபிராமியுடனும் கி சு கி சு க் க ளி ல் சி க் கி இருக்கிறார்.

அப்படி அபிராமி கமலஹாசனுடன் வி ரு மா ண் டி  நடித்திருந்தார். கமல் தன் நடிக்கும் படங்களில் ந டிகைகளுடன் மிகவும் நெ ருக்கமான ஒரு கா ட் சி யா வ து வை த் து வி டு வா ர். அந்தவகையில் வி ரு மா ண் டி படத்தில் கமல் – அபிராமி இருவருக்கும் பல பல நெ ரு க் க மா ன கா ட் சி க ள் அமைந்திருந்தது.

மேலும் இதனால் க டு ப் பா ன அபிராமி அவரின் டா ர் ச் ச ரா ல் சினிமாவை விட்டு வி ல கி விட்டார். பின்னர் திருமணம் செய்து கொண்டு அமெரிக்காவில் செ ட் டி லா கி வி ட் டா ர். சமீப காலமாக மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார் அபிராமி.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares