திருமணத்துக்கு முன்பே லி வி ங் டு கெ த ர் வாழ்க்கையில் இருந்து கு ழந்தை பெற்றுக்கொள்வது வெளிநாடுகளில் வழக்கமான ஒன்றுதான். ஆனால் இந்தியாவில் சில சினிமா பிரபலங்கள் இதுபோன்ற கலாச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது அ தி ர் ச் சி யா க உள்ளது.

அதில் முதல் இருப்பவர் ம றை ந் த ந டிகை ஸ்ரீ தேவி, இவர் போனிகபூரை திருமணம் செய்து சில மாதங்களிலே கு ழந்தை பெற்றெடுத்தார். இதனால் இவர் திருமணத்துக்கு முன்பே க ர் ப் ப மா க ஆனதை பேட்டியொன்றில் ஒ த் து க் கொண்டுள்ளார்.

கமலஹாசன் சரிகா இருவரும் திருமணத்துக்கு முன்பே லி வி ங் வாழ்க்கையில் இருந்தனர். அதனால் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் கு ழ ந் தை பிறந்தது. அதன் பின்னர் 1998 ஆம் ஆண்டு முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

தமிழில் ம த ரா ச ப ட் டி ன ம் படம் மூலம் பிரபலமானவர் ந டிகை எ மி ஜா க் ச ன். அதன் பின்னர் சங்கரின் ஐ, 2.O படங்களில் நடித்து தனெக்கென ரசிகர் கூ ட் ட த் தை சேர்த்தார். இவர் க ர் ப் ப மா ன பிறகு தனது காதலரை அறிமுகப்படுத்தி நி ச் ச ய தா ர் த் த ம் செய்து கொண்டார்.

அஜித்தின் பி ல் லா 2-படத்தில் நடித்திருந்தவர் பூர்ணா அப்துல்லா. இவர் நி ச் ச ய தா ர் த் த ம் நடப்பதற்கு முன்பே க ர் ப் ப மா க இருந்தார். இவரது திருமணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டுள்ள ரசிகர்களுக்கு இவர் கொடுத்த சா க் 5 மாத க ர் ப் ப ம்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares