தமிழ் தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் உ ச் ச த் தி ல் இருந்த பிரபல ந டிகை ஒருவர் நடிகற் தனுஷை து ர த் தி து ர த் தி காதலித்ததாகவும், பின்னர் அந்த ந டிகையை இன்னொரு நடிகர் காதலிப்பது தெரிந்ததும் வி ட் டு கொ டு த் து வி ட் ட தா க ப யி ல் வா ன் ர ங் க நா த ன் பேட்டியொன்றில் தெரிவித்திருந்தார்.

அதாவது த ங் க ம க ன் படத்தில் நடித்தபோது சமந்தாவுக்கும் தனுசுக்கும் இடையில் காதல் மலர்ந்துள்ளது. அதன் பின்னர் நீண்ட நாள் இருவரும் ஒ ட் டி உ ற வா டி இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சமந்தாவோ சைடில் நாக சைதன்யாவையும் காதல் செய்து வருவது தெரிந்ததும் தனுஷ் ஜெ ண்டி ல் மே ன் போல ஒ து ங் கிவிட்டார்.

இது தெரிந்து பூ க ம் ப ம் வெ டி க் க வே ஒருவழியாக ச மா ளி த் து நாகசைதன்யாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் சமந்தா. சமந்தா, தனுஷ் வி வ கா ர ம் நாகர்ஜூனாவுக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் இருந்து நாகசைதன்யா காதலிப்பதால் திருமணத்துக்கு ஒ த் து க் கொண்டுள்ளார்.

மேலும் அதன் பிறகு சில மாதங்களிலே நாகசைதன்யாவும், சமந்தாவும் வி வா க ர த் து பெ ற் று பி ரி ந் த ன ர். அதே போல சில மாதங்கள் க ழி த் து தனுஷ், ஐஸ்வர்யா இருவரும் வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் த ன ர். இந்த இரெண்டு வி வா க ர த் து க் கு மு டு ச் சு போட்டு சமூக வலைத்தளங்களில் அ ப் போ தை க் கு ப ர வ லா க பேசப்பட்டு வந்தது.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares