ஒரு காலத்தில் கோ லி வு ட் முதல் பா லி வு ட் வரை ஒரு கலக்கு கலக்கி முன்னணி ந டிகையாக இருந்து வந்தவர் ந டிகை ஸ்ரீ தேவி. அவரது மகள் ஜான்வி கபூர் தற்போது பா லி வு ட் சினிமாவில் ஒரு க ல க் கு க ல க் கி வருகிறார். தற்போதைய இளசுகளின் க் ர ஷ் இவர்தானாம்.

ஜான்வி கபூரின் அப்பா போனி கபூர் ஹி ந் தி, தமிழ், தெலுங்கு ஏன் பல மொழிகளில் படங்களை தயாரித்து  வருகிறார். இந்த நிலையில் தற்போது ஜான்வி கபூருக்கு மாப்பிளை பார்க்கும் ப ட ல ம் தொடங்கி விட்டது போல, ஏனெனில் எனது மகளுக்கு மாப்பிளை இப்படி வேண்டும் என போனி கபூர் க ண் டி ஷ ன் போட்டுள்ளாராம்.

அப்படி ஜான்விக்கு வரும் கணவர் தன்னைவிட உயரமாக இருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளாராம். போனி போனி கபூர் தற்போது ஆறு அ டி ஒரு இ ன் ச் உயரம் கொண்டவர் ஆவார். இவரை விட உயரம் கொண்டவர் ஜான்விக்கு கணவராக வர வேண்டும் என்பது பலரையும் தி கை ப் பி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து.

இதனை அறிந்த நெ ட் டி செ ன் க ள் சில ஒருவழியா மாப்பிள்ளை பாக்க ஆரம்பிச்சாச்சு… இனிமேலாவது அ ட க் க ஒ டுக் க மா இரும்மா…! என அட்வைஸ் செய்து வருகிறார்கள்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares