ந டிகை அமலா பால் சி ந் து ச ம வெ ளி படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகி பின்னர் மை னா கொடுத்த வெற்றியினால் திரையுலகில் அடுத்தது முன்னணி நடிகர்களுடன் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து முன்னணி ந டிகையாக திகழ்ந்து வந்தார்.

பின்னர் இயக்குனர் விஜயுடன் திருமணம் மு டி த் து, ஓரிரு வருடங்களிலேயே அவரிடமிருந்து வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் தா ர் அமலாபால். வி வா க ர த் து க் கு பின் அ ரை கு றை ஆ டை, ஆண் நண்பர்களுடன் இ ர வு பா ர் ட் டி, வெளிநாடு சுற்றுலா என க ட் டு க் க ட ங் கா ம ல் சுற்றி வந்தார் அமலாபால்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் ப வீ ந் த ர் சி ங் என்பவர் மீது நெ ரு ங் கி ப ழ கி ய போது எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை வெளியிடப்போவதாக மி ர ட் டு கி றா ர் என போ லீ சி ல் பு கா ர் கூறியிருந்தார். இவர் ஒவ்வெரு காலகட்டத்திலும் தன்னுடன் நெ ரு ங் கி ப ழ கு ம் நபர்கள் மீது புகார் அளிப்பதை வழக்கமா கொண்டிருந்தார்.

ஆம் மீ டூ செ ய லி யி ல் இயக்குனர் சுசி கணேசன், கவிஞர் லீனா மணிமேகலை போன்றோர் மீது புகார் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் தன்னுடைய முன்னாள் மா ம னா ரு ட ன் நெ ரு ங் கி ய நபருடன் டே ட் டி ங் கி ல் இருந்ததாகவும் அவரே தெரிவித்திருந்தார்.

இது அவர் வெளியிடும்  ப டு க் கை ய றை புகைப்படம் , அ ரை கு றை ஆடை புகைப்படங்களை பார்த்தாலே தெரிகிறது. இதனால் அமலா பால் என்றாலே அப்படித்தான் என மு த் தி ரை கு த் தி வி ட் ட ன ர். மேலும் இதனால் தான் வி வா க ர த் து ஆ ச் சோ எனவும் நெ ட் டி செ ன் க ள் மு ன கி வருகிறார்கள்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares