பா லி வு ட் டி ல் பிரபல ந டிகையாக இருந்து வருபவர் ந டிகை ஊர்வசி ர வு த் தே லா. இவர் பலவாறு படங்களில் நடிப்பது மட்டுமின்றி மா ட ல் அழகியாகவும் இருந்து வருகிறார். அடிக்கடி பொது சினிமா நிகழ்ச்சிகளில் இவரை காணலாம்.

அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பிரபலல பாடகரான யோ யோ ஹ னி சிங்குடன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில்  கொண்டுள்ளார் நடிகை ஊர்வசி ர வு த் தே லா. அப்படி அவர் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சியில்தான் இந்த ச ம் ப வ ம் நடந்தது.

நிகழ்ச்சியின் போது தனது ப லூ ன் போன்ற ஜா க் கெ ட் மே லா டை யை க ழ ட் டி ரசிகர் முன்பாக வீ சி யு ள் ளா ர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அவரது ஆடை ச ட் டெ ன அ வி ழ் ந் து வி ழ அந்த இடமே ப ர ப ர ப் பா ன து. சு தா ரி த் து கொண்ட  ந டிகை உடனடியாக சரிசெய்துவிட்டு ஆ ட் ட த் தை தொடர்ந்தார்.

இந்த வீடீயோவை அவரே தனது இ ன் ஸ் டா கி ரா ம் பக்கத்தில் சே ர் செய்துள்ளார். இது தற்போது இணையத்தில் வை ர லா க ப ர வி வருகிறது. இவர் லெ ஜெ ண் ட் சரவணா நடித்து சமீபத்தில் வெளியான லெ ஜெ ண் ட்  நடித்திருந்ததார்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Urvashi Rautela (@urvashirautela)

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares