சினிமா ந டிகைகள் தொடங்கி தற்போது சீரியல் ந டிகைகள், தொகுப்பாளினிகள் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் போன்றோர்களும் க வ ர் ச் சி யா ன உடையணிந்து புகைப்படங்களை வெளியிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

இதனால் முன்பு போல சினிமாவில் மா ர் க் கெ ட் குறையும் போது சீரியல்களுக்கு ந டிகைகள் ப டை யெ டு ப் ப து மாறி தற்போது சீரியலில் பிரபலமாகும் இளம் ந டிகைகள் சினிமாவில் எளிதில் கதாநாயகி ஆகிவிடுகிறார்கள்.

இப்படி பல சீரியல்களில் தன்னுடய வி ல் ல த் த ன மா ன நடிப்பினால் க வ ர் ந் த வ ர் தான் ந டிகை ராணி. இவர் பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பி ரா ங் க் நிகழ்ச்சி மூலம் பா தி க் க ப் ப ட் டு ஒரு வாரம் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சி கி ச் சை பெற்றதாக கூறியுள்ளார்.

ஒரு முறை சூ ட் டி ங் ஸ் பா ட் டி ல் உணவு நேரத்தின் போது ரசிகர் ஒருவர் தன்னிடம் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார். பின் ஆ ட் டோ கி ரா ஃ ப் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள என்னுடன் வே ண் டி னா ர். நானும் ம று க் கா ம ல் ஆ ட் டோ கி ரா ஃ ப் போ ட் டு க் கொடுத்து புகைப்படம் எடுத்து கொண்டேன்.

பின் தி டீ ரெ ன என பக்கத்தில் வந்து என்னை உ ர சி அ சி ங் க மா க நடந்து கொண்டார். நான் கோ ப மா க என்ன வேண்டும் என கேட்க, அவர் நீதான் வேண்டும் என கா த ரு கி ல் க த் தி வி ட் டு ஓ ட் ட ம் பி டி த் தா ர். பின்பு தான் தெரிந்தது அது பி ரா ங் க் ஷோ என்று,

இந்த நிகழ்வு தன்னை ம ன த ள வி ல் ப தி த் த தா க வு ம், ஒரு வாரம் மருத்துவமனையில் சி கி ச் சை எடுத்து திரும்பியதகவும் பி ரா ங் க் நிகழ்ச்சி குறித்து தன் அனுபவத்தை கூறியிருந்தார் ராணி.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares