தமிழ் சினிமாவில் மி ன் ன லே படத்தின் மூலம் நடிகர் மாதவனுக்கு ஜோ டி யா க நடித்தவர் ந டிகை ரீ மா செ ன். முதல் படமே இளம் ரசிகர்களை ஈ ர் த் து விட்டார் ரீ மா செ ன். பின்னர் விஜய், விஷால், விக்ரம் என முன்னனி நடிகர்களுடன் நடிக்க ஆரம்பித்தார் ரீமா சென்.

தமிழ் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, ஹி ந் தி படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்து வந்தார் ரீ மா செ ன். தமிழில் இவர் கடைசியாக ஆ யி ர த் தி ல் ஒ ரு வ ன் படத்தில் நடித்திருந்தார். 2012 ஆம் ஆண்டு சி வ் க ர ண் சி ங் என்பவரை திருமணம்  மு டி த் தா ர் ரீ மா செ ன்.

திருமணத்துக்கு பின் சினிமாவுக்கு மு ழு க் கு போ ட்  டு விடுவார் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில்  கணவர் அனுமதியுடன் ச ட் ட ம் ஒரு இ ரு ட் ட றை படத்தில் நடித்திருந்தார் ரீமா சென். திருமணத்துக்கு முன்பே அ னு ரா க் கா ஷ் ய ப் இயக்கத்தில் உருவான G a n g s o f W a s s e y p u r  படத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பக்கத்தில் நடித்திருந்தார் ரீ மா செ ன்.

இந்த படத்தில் ப டு மோ ச மா ன ப டு க் க ய றை கா ட்சிகளில் நடித்திருந்தார் ரீ மா செ ன். இந்த கா ட்சிக்காக பல லட்சம் ச ம் ப ள மா க பெற்றுள்ளார் ரீ மா செ ன். இதையும் கணவரிடம் இருந்து ம றை த் து ள் ளா ர் ரீமா சென். இது அவரது கணவருக்கு தெரிந்ததால் வி வா க ர த் து வரை ஒரு சமயம் செ ன் ற தா க செய்திகள் ப ர வி வந்தன அ ப் போ தை க் கு ஆனால் அ தி கா ர பூ ர் வ தகவல் இருவரிடமிருந்தும் வெளிவரவில்லை.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares