நாம எப்போமே கையில் இருக்க கூடிய நல்ல விஷயங்களை விட்டு விடுவோம். நம்மிடம் இல்லாத அல்லது வெளிமாநில அல்லது வெளிநாட்டுக்காரர் பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவோம்.தமிழர்கள் நம்மிடம் இல்லாத கலா ச்சாரமா, மரு த்துவமா, உணவு முறை யா. என்ன தான் நம்மிடம் இல்லை. 3 வினாடிகளில் கேஸ் வெளியேறும் உங்கள் உடலில் உள்ள வ யிற் றெ ரிச் சல் கொ ழுப் பு ம லச் சிக் கல் எல்லாம் மாயமாகும்…!!

நம்மிடம் இல்லாத மூலிகையா, எல்லா விதமான நோய்க்கும் நம்மிடம் தீர்வு இருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.இதில் சிக்கலான விஷயம் என்னவென்றால் நம் முன்னோர்கள் எழுதி வைத்திருந்த பல புத்தகங்கள் தற்போது இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.அப்படி அனைத்திற்கும் எளிய தீர்வினை கொண்டிருந்தோம்,தற்போது ஒரு சில நபர்கள் சித்த மருத்துவ குறிப்புகளை மக்களுக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வினாடிகளில் கேஸ் வெளியேறும் உங்கள் உடலில் உள்ள வ யிற் றெ ரிச் சல் கொ ழுப் பு ம லச் சிக் கல் எல்லாம் மா ய மாகும்…!! பயன்படுத்த இந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் சந்தே கங்க ளுக்கு அந்த சேனல் ஓனரிடமோ அல்லது அருகிலுள்ள சித்த மரு த் து வ ரி ட மோ கேட்டு பின்பு பயன்பெறுமாறு வலியுறுத்துகிறோம். நன்றி..

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares