வா லி, கு ஷி போன்ற மிகப்பெரிய ஹி ட் படங்களை இயக்கியவர் எஸ்.ஜே.சூர்யா. ஆரம்பத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் சினிமாத்துறைக்கு வந்த இவருக்கு அஜித் வாய்ப்பு கொடுக்கவே வா லி படம் மூலம் இயக்குனராக அ வ தா ர ம் எடுத்தார்.

பின்னர் இயக்கத்தை வி ட் டு வி ட் டு ஒருசில படங்கள் மட்டுமே செ ட் டா ன து. பின் வாய்ப்பு குறையவே நடிப்பிலிருந்து ஒ து க் க ப் ப ட் டா ர். அதன் பின் மெ ர் ச ல்,ஸ் பை ட ர், மா நா டு, டா ன் போன்ற படங்களில் வி ல் ல னா க நடித்து க ல க் கி னா ர்.

மா ன் ஸ் ட ர், நெஞ்சம் ம ற ப் ப தி ல் லை, க ட மை யை செ ய் போன்ற படங்களில் ஹீ ரோ வா க வு ம் நடித்துள்ளார் எஸ்.ஜே.சூர்யா. தற்போது இவருக்கு 54 வயதாகும் நிலையில் இன்னமும் திருமணம் செய்யாமல் இருந்து வருகிறார்.

இப்படிப்பட்ட நிலையில் வி ரை வி ல் எஸ்.ஜே. சூர்யாவுக்கு திருமணம் என்ற செய்தி இணையத்தில் ப ர வி ய து. இதனை அறிந்து எஸ்.ஜே.சூர்யா அப்படியொரு நினைப்பு வ ர வே யி ல் லை.இன்னும் சினிமாவில் சா தி க் கு ம் வரை மு ர ட் டு சி ங் கி ளா க வே இருக்க ஆசைபடுகிறேன். இதுபோன்ற தகவல்களை ப ர ப் ப வேண்டாம் என தெரிவித்துள்ளார் எஸ்.ஜே.சூர்யா.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares