“பாக்க பாக்க என்னமோ ப ண் ணு து…!” – இறுக்கமான லெ கி ன் ஸ், ப் ரா அணிந்து தா ரா ள மா கா ட்டிய ந டிகை தமன்னா…!!!

Tamil

ந டிகை தமன்னா மா ட லி ங் அழகியாக இருந்து, பின்னர் விளம்பர ந டிகையாக மாறியவர். விளம்பரங்களில் நடித்து கொண்டிருக்கும் போது சினிமா வாய்ப்பு கிடைக்கவே, அதை பயன்படுத்தி தற்போது முன்னனி ந டிகைகளில் ஒருவராக இருந்து வருகிறார்.

கி ளா ம ர் கா ட்ட எந்த ஒரு க ட் டு ப் பா டு ம் இல்லாமல் நடித்ததே இவர் இந்தளவுக்கு முன்னணி ந டிகையாக மாறியதன் ர க சி ய ம் என சினிமா வட்டாரத்தில் தகவல். என்னதான் சினிமாவில் முன்னணி ந டிகையாக இருந்து வந்தாலும்  விளம்பரங்களில் நடிப்பதையும் தொடர்ந்து வருகிறார்.

சினிமாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கினாலும் விளம்பர படங்களில் குறைவாகவே வாங்குகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் லெ கி ன் ஸ் விளம்பரம் ஒன்றில் நடித்திருந்தார் தமன்னா. இதில் தோ ல் நிறத்தில் இறுக்கமான ப் ரா, லெ கி ன் ஸ் அணிந்து புகைப்படங்கள் வெளியாகியது.

இதனை பார்த்த இளசுகள் “பா க் க பா க் க என்னமோ ப ண் ணு து” என க மெ ண் டு க ளி ல்  பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

Copyright tamizhakam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.