அ ம் மா தான் கி ளா ம ர் ந டிகைன்னு பாத்தா… பொண்ணு அவங்களையே மிஞ்சிருவாங்க போல…! பழம்பெரும் ந டிகை ஒய்.விஜயாவின் மகளை பார்த்து… வா யை பி ள ந் த நெ ட் டி செ ன் க ள்…!!!

Tamil

எங்களது தளத்துக்கு வந்தமைக்கு நன்றி. எங்களது தளத்தில் உங்களுக்கு தேவையான பொ ழு து போ க் கு, விளையாட்டு, அ றி வி ய ல், ஆ ன் மி க ம், சினிமா செய்திகள் போன்றவற்றை சார்ந்த செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் உங்களுக்கு ஏதேனும் தகவல் தேவைப்பட்டால் அது குறித்து க மெ ண் ட் பகுதியில் தெரிவியுங்கள். நாங்கள் அது குறித்த பதிவுகளை எங்களது தளத்தில் பதிவிடுகிறோம். மேலும் வீடியோ குறித்த நி றை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவியுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.