சு ந் த ரி சீரியலில் அ ட க் க ஒ டு க் க மா க கிராமத்து பெண் போல நடித்த ந டிகையா இது…? உண்மையில் இவங்க இவ்ளோ மா ட ர் ன் பேர்வேலியா…?? சா க் கா கு ம் நெ ட் டி செ ன் க ள்…!!!

Tamil

எங்களது தளத்துக்கு வந்தமைக்கு நன்றி. எங்களது தளத்தில் உங்களுக்கு தேவையான பொ ழு து போ க் கு, வி ளை யா ட் டு, அறிவியல், ஆ ன் மி க ம், சினிமா செய்திகள் போன்றவற்றின் தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் தங்களுக்கு ஏதேனும் தகவல் தேவைப்பட்டால் க மெ ண் ட் பகுதியில் தெரிவிக்கவும். நாங்கள் அது குறித்த தகவல்களை எங்களது தளத்தில் பதிவிடுகிறோம். நீங்கள் பார்த்து பயன்பெற பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சு ந் த ரி சீரியலில் அ ட க் க ஒ டு க் க மா க நடித்த ந டிகை கேப்ரிலா. இவர் மா ட ர் ன் உடையில் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் இது இணையவாசிகளிடையே அ தி ர் ச் சி யை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீடியோ குறித்த நிறை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

Leave a Reply

Your email address will not be published.