லீ க் கா ன இளம் ந டிகையின் கு ளியறை வீடியோ…! அதுவும் உ ட ம் பி ல் ஒ ட்டு து ணி இ ல் லா ம ல்…!! அ ர ண் டு போன இளசுகள்…!!!

Tamil

தெலுங்கில் ந டிகையாக இருந்து வருபவர் ந டிகை ஸ்ரீ சுதா பிமி ரெ ட் டி. இவர் விஜய தே வ ர கொ ண் டா நடிப்பில் வெளியான “ய வ டே சுப்ரமண்யம்” படத்தின் மூலம் பிரபலமானார். பின்னர் அர்ஜுன் ரெ ட் டி படத்தில் தோழியாகவும் நடித்திருந்தார்.

ஸ்ரீ சுதா பிமி ரெ ட் டி பிரபல ஒளிப்பதிவாளரான ஷியாம். கே. நா யு டு என்பவரை காதலித்து வந்தார். திருமணம் செய்வதாக கூறி இருவரும் ஒரே வீட்டில் தனிமையில் நெ ரு ங் கி ப ழ கி இருந்துள்ளனர். பின்னர் ஷியாம். கே. நா யு டு திருமணம் செய்யமுடியாது என ஏ மா ற் றி வி ட் ட தா க போ லீ சி ல் பு கா ர் கொ டு த் து ள் ளா ர் ஸ்ரீ சுதா பிமி ரெ ட் டி.

ச ர் ச் சை க் கு எப்போதுமே குறைவில்லாமல் இருந்து வரும் ஸ்ரீ சுதா பிமி ரெ ட் டி தற்போது இ ன் ஸ் டா கி ரா ம் பக்கத்தில் கு ளி ய ல றை வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் உ ட ம் பி ல் ஒ ட் டு துணி கூட இல்லாமல் இருக்கிறார் ஸ்ரீ சுதா பிமி ரெ ட் டி.

Leave a Reply

Your email address will not be published.