போ ட் டி க் கு நானும் வரலாமா…? தொ டை க் கு மேலே ம ர் ம இடம் வரை உடையை கு றை த் து… பா லி வு ட் ந டிகைகளுக்கே ச வா ல் விடும் 90 ML பட ந டிகை…!!!

Tamil

ந டிகை ஓவியா இவர் பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்தபின் நல்ல கதையம்சங்கள் கொண்ட படத்தை தேர்வு செய்து மீண்டும் தனக்கென ஒரு இடத்தை தமிழ் சினிமாவில் பி டி ப் பா ர் என எதிர்பார்த்தால், இவர் 90 M L எனும் படத்தில் பெண் சு த ந் தி ர ம் பேசும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

எல்லா கே ட் ட ப ழ க் க மு ம் கொண்ட பெண்ணாக பி ட் டு பட ரே ஞ் சு க் கு க வ ர் ச் சி யி ல் இறங்கி நடித்திருந்தார் ஓவியா. இந்த படம் எ தி ர் ம றை வி ம ர் ச ன மு ம், சுமாரான வ சூ லு மே அடைந்தது. இந்த படத்தில் ஓவியாவுடன் சேர்ந்து சில இளம் பெண்கள் நடித்திருந்தார்கள் அதில் ஒருவர் தான் ந டிகை பொம்மு லட்சுமி.

கதைக்கும், கதாபாத்திரத்தின் பலத்துக்கும் க வ ர் ச் சி முக்கியமெனில் க வ ர் ச் சி கா ட்டி நடிப்பதில் த வ றி ல் லை எனவும், தான் அவ்வாறு நடிக்க சம்மதம் எனவும் சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில் தற்போது சமூக வலைதள பக்கங்களில் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார் பொம்மு லட்சுமி.

அந்த வகையில் தற்போது மிகவும் கு ட் டி க வு ன் அணிந்து மு ட் டி க் கு மேலே மொத்த அ ங் க த் தை யு ம் கா ட்டி க வ ர் ச் சி யி ல் மி ர ட் டி விட்டுள்ளார் பொம்மு லட்சுமி.

Leave a Reply

Your email address will not be published.