விஜயுடன் நெ ரு க் க ம் அதுவும் இப்படியொரு ஆ டை யி லா…? இணையத்தில் லீ க் கா ன ந டிகை சங்கவியின் புகைப்படங்கள்…!!!

Tamil

தமிழ் சினிமாவில் முன்னனி நடிகராக ரசிகர்களால் தளபதி என்று அழைக்கப்படுபவர் நடிகர் விஜய். மேலும் கோ டி க் க ண க் கி ல் சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்களில் ஒருவராகவும் இருந்து வருகிறார். கடைசியாக வெளியான பீ ஸ் ட் படம் ரசிகர்களின் எ தி ர் பா ர் ப் பை பூர்த்தி செ ய் ய வி ல் லை என்றே சொல்லலாம்.

சினிமாவில் நுழைந்த ஆரம்ப காலத்தில் சு ட் டி பை ய னா க இருந்து காதல் கி சு கி சு க் க ளி ல் சி க் கி ய து அனைவரும் அறிந்ததே. பெரியளவில் விஜயுடன் இணைத்து பேசப்பட்டவர் ந டி கை சங்கவி. ர சி க ன், கோயம்புத்தூர் மா ப் பி ளை, வி ஷ் ணு போன்ற படங்கள் இருவரும் ஜோ டி யா க நடித்து ஹி ட் ட டி த் த படங்களாகும்.

இந்த படங்களில் நடித்த போது நெ ரு க் க மா ன கெ மி ஸ் ட் ரி காரணமாக கா த லி ல் கூட மு டி ந் த தா ம். இந்நிலையில் நடிகர் விஜய் அந்த சமயத்தில் சங்கவியுடன் பி கி னி ஆடையிலும் நெ ரு க் க மா க இருந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வை ர லா கி வருகிறது.

படங்கள் வெளியாகி 26 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிய நிலையிலும் இப்படி அந்த புகைப்படங்கள் ட் ரெ ண் டா கி வருகிறது. சமீபத்தில் பேட்டியொன்றில் சங்கவி நானும் விஜயும் சேர்ந்தால் ஹி ட் தான் என்று கூறியுள்ளார். குழந்தை பெற்ற பிறகும் இப்படியொரு ஆசையா என நெ ட் டி செ ன் க ள் பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.